Histórico de Solicitudes
# número da solicitude data da solicitude cantidade   Estado   vista